De drent rookt meer, beweegt minder

Tijd om Met Sport en bewegen uw verkiezingsprogramma voor de lokale gemeenteraadsverkiezingen 2018 nog beter maken!

“De Drent rookt meer, beweegt minder”. Dit was de kop van het Dagblad van het Noorden van 12 juli jl. Uit het recente gezondheidsonderzoek van de GGD Drenthe blijkt dat het ongezonde gedrag van volwassenen en ouderen in Drenthe nog verder toeneemt. De Drentse volwassenen zijn meer gaan roken en drinken. Ze zijn minder gaan sporten. En hun overgewicht neemt toe! Ook voelt 40% van hen zich eenzaam. En dat terwijl we, dankzij onze jeugd?, volgens onderzoek van NOC*NSF in 2016 met 65% sportdeelname de sportiefste provincie van Nederland zijn. “Een ongezonde leefstijl van volwassenen bedreigt het eigen welzijn op de korte en langere termijn, maar bepaalt ook het gezondheidsgedrag van onze kinderen”. 

Allemaal meedoen is belangrijk voor een goed democratisch proces. Dan gaat het niet alleen om de verkiezingen 1x per vier jaar, maar gaat het vooral om dagelijks het gevoel hebben dat je mee kan en mag doen. Gelukkig zijn er veel mensen die nog kunnen en mogen bewegen en/of sporten. Sterker nog, steeds meer gemeenten zien niet alleen kansen voor de sporter zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Sport heeft  immers de kracht om burgers uit alle lagen van de bevolking letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen en te houden.

Een gemeente waar de jeugd zijn talenten - op school, maar ook daarbuiten - maximaal ontwikkelt. Een gemeente met sterke maatschappelijke verbondenheid, vitale inwoners met een hoge arbeidsmoraal, een laag ziekteverzuim en bloeiende, betrokken organisaties en instellingen met professionals en vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Meedoen in al zijn facetten.

Sport (en bewegen) helpt om uw gemeente nog beter te maken. Bij steeds meer kiezers neemt gezond leven - en daarmee bewegen en sporten - een prominente plaats in hun leven in. In een vergrijzende samenleving en bij een onzekere economische toekomst wordt in de zorg meer en meer een  beroep gedaan op eigen vitaliteit en die van familie en/of buren. Vitaliteit wordt de belangrijkste economische factor, sport (en bewegen) een belangrijkste ‘grondstof’ voor deze vitaliteit. De belangrijkste of een belangrijke.

Met het programma Drenthe beweegt hebben de provincie Drenthe, de Drentse gemeenten en maatschappelijke instellingen de afgelopen vier jaar een enorme aanzet gegeven om Drenthe met sport en bewegen nog beter te maken. Juist nu moeten we doorzetten. Voor een gezonde volwassen toekomst voor onze kinderen!

Verkiezingsprogramma’s komen in de meeste gemeenten in de afrondende fase. Het is Nu zaak sport op de lokale politieke agenda te zetten. Dit doen wij (ook) samen met het Sportcampagneteam NL. Een samenwerking van NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 met medewerking van Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut. Meld je als vrijwilliger aan bij het Sportcampagne Team in jouw gemeente!

 

Hoogeveen, 5 september 2017

Hans de Lang        Directeur-bestuurder SportDrenthe

Auteur: Hans de Lang // Dit artikel is toegevoegd op 1 september 2017