GR2018 - Profiel

Profiel Sportcampagneteamleider

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om sport prominent op de agenda te zetten is het SportcampagneteamNL op zoek naar lokale sportliefhebbers met politieke sensitiviteit die als Sportcampagneteamleider een lokaal Sportcampagneteam willen aanvoeren. Lees hieronder of deze rol voor jou is weggelegd.

Het SportcampagneteamNL wil richting de gemeenteraadsverkiezingen 2018 de lokale sport ondersteunen om een goede plek voor sport in het coalitieakkoord te krijgen. Maar ook om daarna de lokale sportlobby effectief voort te zetten. Wij kunnen dit natuurlijk niet alleen en om in de lokale sportlobby effectief te zijn willen wij zoveel mogelijk en liefst 388 lokale Sportcampagneteams formeren. Daarbij zoeken we lokale sportliefhebbers met politieke sensitiviteit die als Sportcampagneteamleider een lokaal Sportcampagneteam willen aanvoeren.

Voor wie?

Sportcampagneteamleider is bij uitstek een rol voor beleidsambtenaren sport, functionarissen sportondersteuningsorganisaties en vertegenwoordigers van sportraden. Van een Sportcampagneteamleider verwachten wij namelijk dat deze het overzicht heeft over het lokale speelveld en de verschillende spelers daarbinnen. Je bent in staat om het algemeen belang van de lokale sport goed te verwoorden en weet daarin de verschillende lokale spelers te verbinden. Binnen een team ga je samen aan de slag om ervoor te zorgen dat sport een goede plek krijgt in het coalitieakkoord.

Rol van de Sportcampagneleider

Als SportcampagneteamNL verwachten wij van de lokale Sportcampagneleider dat hij of zij zich opwerpt als de verbinder van de lokale sport, campagneleider van de lokale Sportcampagne, én eerste aanspreekpunt van het Sportcampagne team richting de provinciale coördinator. Voor een exacte omschrijving van de persoon die we zoeken bekijk je het profiel.

Ondersteuning vanuit SportcampagneteamNL

SportcampagneteamNL zal de lokale sportcampagneteamleiders zo goed mogelijk ondersteunen door:

  • Onze communicatiekanalen in te zetten om lokale Sportcampagneteamactiviteiten te promoten;
  • Onze achterbannen enthousiasmeren om zich aan te sluiten bij het lokale Sportcampagneteam;
  • Landelijk communicatiemateriaal beschikbaar te stellen voor de Sportcampagneteamactiviteiten;
  • Een toolbox beschikbaar te stellen met filmpjes, stellingen, factsheets, sprekerslijstjes etc. te gebruiken bij Sportcampagneteamactiviteiten;
  • Workshops te verzorgen waarin we ondersteunen in de rol van Sportcampagneteamleider;
  • Vraaggericht mee te denken en mee te helpen bij het invulling geven aan lokale Sportcampagneteamactiviteiten. Denk daarbij aan het organiseren van een werkbezoek, sportdebat of andere activiteit om sport op de politieke agenda te krijgen.

 

Voor meer informatie over ondersteuning ga je naar de Sportcampagneteam Helpdesk.