Input Verkiezingsprogramma's

Een mooie sportparagraaf in een nieuw collegeakkoord

De gemeente maakt het sportbeleid en geeft in verhouding tot de rijksoverheid veel meer uit aan sport (130 miljoen van het rijk tegenover 1,2 miljard van alle gemeenten samen). De kans is groter dat een nieuw college van B&W een mooie sportparagraaf opneemt in het coalitieakkoord als we onze krachten bundelen. Want de verkiezingsprogramma’s vormen weer de input voor de collegeakkoorden.

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen er met rasse schreden aan. Politieke partijen schrijven nu al hun verkiezingsprogramma’s. Als inspiratie hebben NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten, partners binnen SportcampagneteamNL, in juni aan alle griffies inspiratie gestuurd in de vorm van een E-zine en Bouwstenen voor lokaal Sportbeleid.

E-zine sportief investeren en meedoen

NOC*NSF heeft, ten behoeve van de verkiezingen van volgend jaar, een e-zine uitgegeven onder de titel ‘investeren en meedoen’. Daarin geeft de koepelorganisatie een aantal voorbeelden van de toenemende maatschappelijke rol van sportverenigingen en de katalyserende rol van sportevenementen. Sport bevordert de volksgezondheid, het leren en integreren en de culturele en economische bloei van een gemeente. De boodschap van NOC*NSF is dan ook: investeer in sport en investeer ook in het kader dat deze sportieve activiteiten organiseert.

Bouwstenen lokaal sportbeleid

In aanvulling op de E-zine uitgegeven door  NOC*NSF heeft Vereniging Sport en Gemeenten haar eigen publicatie Bouwstenen voor lokaal sportbeleid uitgegeven richting de verkiezingen van volgend jaar. Bedoeling is om hiermee lokale politieke partijen van bruikbare input te voorzien voor de sportparagraaf in hun verkiezingsprogramma’s. De bouwstenen haken aan op actuele trends en ontwikkelingen en bieden aanknopingspunten voor eigen lokaal beleid en zijn naar eigen inzicht en politieke voorkeur te gebruiken. Met behulp van de bouwstenen kan men letterlijk de eigen sportparagraaf bouwen.